Foto: Port of Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam organiseert in mei 2020 het eerste congres van World Ports Climate Action Program (WPCAP). Het startsein voor het WPCAP werd op initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam in september 2018 gegeven.

Inmiddels hebben elf toonaangevende Europese en Amerikaanse havens zich bij het WPCAP aangesloten. Het gaat om de havens van Antwerpen, Hamburg, Amsterdam, Le Havre, Barcelona, Gotenburg, Los Angeles, Long Beach, Vancouver en New York & New Jersey. De havens werken aan plannen om CO2-uitstoot van de scheepvaart en havens te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren.

Komend voorjaar wordt de balans opgemaakt van wat bereikt is en worden de resultaten gedeeld met geïnteresseerde havens, de scheepvaartsector en overheden (havensteden en nationale overheden). Ook moeten dan afspraken gemaakt worden over vervolgstappen. Het Havenbedrijf Rotterdam is momenteel voorzitter van WPCAP en heeft het initiatief genomen voor dit congres.

De vijf werkgroepen van WPCAP die op dit moment maatregelen uitwerken kijken onder andere naar efficiency van het afhandelen van schepen in havens, het klimaatneutraal maken van het laden en lossen van schepen, walstroom en alternatieve brandstoffen. Door kennis te delen, gezamenlijk projecten te ontwikkelen en beleid te maken en de scheepvaartsector daarbij te betrekken, verwachten de havens meer concrete voortgang te boeken dan wanneer zij dat ieder voor zich doen.

Voor Rotterdam geldt dat het een goede staat van dienst heeft wat betreft maatregelen die de luchtkwaliteit verbeteren en projecten om de CO2-uitstoot te verminderen. Maar de scheepvaartsector is bij uitstek internationaal. Europese of liefst mondiale samenwerking is dan ook nodig is om grote impact te hebben.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws uit de regio! Like ons op Facebook
DELEN